Stiftelsesdokument

16762 KP/HTA

 1.  

  STIFTELSESDOKUMENT

  Undertegnede Kim Folmann Holding ApS, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg, og Børge Bisgaard Holding ApS, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg, har dags dato besluttet at stifte et kapitalselskab under navnet

  Mit Franske Slot A/S

   

  på baggrund af vedhæftede vedtægter, der udgør en integreret del af denne stiftelsesoverenskomst.

  Selskabskapitalen er fastsat til kr. 1.250.000 fordelt på 100 stk. A-aktier á kr. 5.000 og 150 stk. B-aktier á kr. 5.000. Hele selskabskapitalen tegnes af stifterne til kurs 100 ved påtegning på dette stiftelsesdokument.

  Tegningen af aktierne sker samtidig med underskrivelsen af nærværende stiftelsesdokument.

  Indbetaling af kr. 500.000 til betaling af A-aktier sker samtidig med underskrivelsen af nærværende stiftelsesdokument.

  For så vidt angår B-aktierne henvises til selskabsloven § 33, stk. 2.

  Stiftelsen skal have retsvirkning fra den 18. januar 2017.

  I henhold til selskabsloven § 26, stk. 1, nr. 6, skal det oplyses, at selskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen, og de anslåede omkostninger udgør kr. 20.000,00 ekskl. moms, i alt kr. 25.000,00 inkl. moms, hvortil kommer gebyr for registreringen på kr. 670,00. Der er ikke truffet nogen bestemmelser som anført i selskabslovens § 27 stk. 1, nr. 1-5.

  Som direktører fungerer indtil videre:

  Kim Folmann Jørgensen og

  Børge Bisgaard

  Som revisor er indtil første ordinær generalforsamling udpeget:

  Statsautoriseret revisor

  Claus Carlsen

  Blokken 90

  3460 Birkerød

  Der er ikke truffet bestemmelser vedrørende SEL § 27 stk. 1 – 5.

  Stifterne bemyndiger advokat Kristian Paaschburg til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

  København, den 18. januar 2017

  Som stifter og kapitaltegnere for 50 stk. A-aktier á kr. 5.000 og 75 stk. B-aktier á kr. 5.000 på ovennævnte vilkår:

  For Kim Folmann Holding ApS

  _______________________________

  Kim Folmann Jørgensen

  København, den 18. januar 2017

  Som stifter og kapitaltegnere for 50 stk. A-aktier á kr. 5.000 og 75 stk. B-aktier á kr. 5.000 på ovennævnte vilkår:

  For Børge Bisgaard Holding ApS

  _______________________________

  Børge Bisgaard

Click here to add your own text