Principper for fælles ejerskab

Principperne for det fælles ejerskab

Når mange aktionærer skal eje og deles om et fælles feriested, skal der fra første færd være struktur for ejerskabet. Mit franske Slot a/s, leverer rammerne. Udgangspunktet er erfaringer fra de 157 danske familiers sammenlignelige feriested i Norge.

Det betyder enkelthed, let forståelig økonomi, enkel struktur og organisering, hvor der ikke er nogen tvivl om, hvem der bestemmer og hvordan den fælles ledelse vælges.

Økonomi:

 • Køb af ejendom og efterfølgende drift betales kontant
 • Faste omkostninger til drift fordeles ligeligt mellem aktionærerne
 • Variable omkostninger til ophold betales af de, som bruger stedet
 • Der hensættes løbende til vedligehold, renovering og nye tiltag
 • Ingen aktionærer har særlige rettigheder eller privilegier

Køb og omkostninger til opstart.

 • Den samlede købspris omfatter:
  • Køb af ejendom
  • Notar
  • Supplerende klargørings- og ombygningsomkostninger
  • Advokat, rådgivning, konceptudvikling
 • Udgangspunktet for at blive medejer er, at man køber 50 stk. aktier. Disse udbydes ved kapitaludvidelser. Aktierne er pålydende kr. 5.000 og udbydes frem til købet af Les 4 Moulins til kurs 100, herefter stiger kursen til 120. Et medejerskab med brugsret koster således kr. 250.000 og senere kr. 300.000

Ophold:

 • Ophold kan kun bestilles af aktionærer
 • Aktionærer kan dele sin ret til ophold med familier, venner og bekendte
 • Alle der ejer 50 stk. aktier garanteres 6 uger/42 nætters ophold årligt, og har efterfølgende ubegrænsede muligheder for ophold forudsat ledig plads.
 • Ret til yderligere ophold fås ved køb af ekstra aktier, ved 25 stk. opnås ekstra 3 uger/21 nætter og ved 50 stk. opnås 6 uger/42 nætter ekstra ophold.
 • Et pointsystem fordeler ophold, hvis der i en periode ikke er plads til alle

Organisering:

 • Fællesskabet tilrettelægges som et dansk aktieselskab
 • Det danske selskab etablerer et fransk datterselskab. Alle specielle ”franske forhold” relaterer sig til datterselskabet – og således ikke til den enkelte danske aktionær
 • Som aktionær ejer du en eller flere aktier i et dansk selskab underlagt dansk lovgivning
 • Du skal betale dansk skat af eventuel udbytte og kursgevinst ved salg af aktien
 • Aktiekøbet kan evt. finansieres via midler på en pensionsopsparing
 • Det danske aktieselskab vælger en bestyrelse og en direktør, som tillige udgør ledelsen i det franske datterselskab.

Den fremtidige drift:

 • Lokal vært/pedel boende i nærområdet ansættes af bestyrelsen, til opsyn, mindre vedligehold, tilsyn med rengøring og diverse leverandører, kontakt til håndværkere, udlevering af nøgler til ankommende gæster m.m.
 • Rengøring og vask indkøbes af lokale serviceudbydere
 • Have og swimmingpool vedligeholdes af lokale serviceudbydere
 • Bookingfunktionen indkøbes hos freelancer evt. hos en aktionær i Danmark
 • Regnskab og ejendomsadministration indkøbes hos dansk/fransk leverandør