Konceptet

KONCEPTET

Konceptet i den korte udgave – deleøkonomi

Les 4 Moulins er et hus med mange brugere, men samtidig en enkel og overskuelig økonomi. Vi deles om de faste omkostninger. Du betaler supplerende et beskedent beløb for dit ophold, som andel af de omkostninger dette medfører.

Spillereglerne omkring det fælles ejerskab: Booking, ophold, vedligeholdelse m.m. er fra første færd fastlagt i en aktionæroverenskomst

Det er denne aftale, som udgør fundamentet for købet og driften af Les 4 Moulins. Aftalen er inspireret af en lignende aftale for 157 danske aktionærer som på 24. år ejer og driver Kvitåvatn Fjellstue a/s i Norge med 230 senge.

Alle ejere skal underskrive aktionæroverenskomsten. Aftalen drøftes årligt i forbindelse med generalforsamlingen. Den vil løbende kunne justeres og tilpasses. Der er indbygget en mindretalsbeskyttelse i og med ændringer kun kan gennemføres når 2/3 stemmer for.

Booking af ophold

Året er inddelt i tre sæsoner. Hver aktie udløser ret til mindst 6uger/42 nætters ophold  i løbet af et år. Retten til ophold kan udnyttes aft to forskellige personkredse. Aktionæren fastlægge hvilken han ønsker. Enten af aktionæren dennes ægtefælle/samlever, deres fælles børn og børnebørn, samt eventuelle forældre. Eller som alternativ hertil aktionæren dennes ægtefælle/samlever og tilsvarende to navngivne vennepar samt alle tre pars børn. På den måde kan tre par deles om en aktie. Aktien lyder stadig på et navn og har en stemme.

Du bestemmer selv perioden og længden af det enkelte ophold.

Ønsker om ophold bookes elektronisk i forhold til faste terminer.

De 42 nætter – eller 6 uger årligt – er kapaciteten, som den enkelte ejer ud fra en gennemsnitlig fordeling i alt kan disponere over en boenhed. I den udstrækning ejere ikke benytter sig af alle 42 nætter vil andre ejere tilsvarende kunne bo mere end 42 nætter. Ejere som et år ikke anvender alle deres nætter kan udbyde overskydende nætter på en intern børs.

Medbringer du familie og venner, er der mulighed for at disponere over flere boenheder.

Eventuel uudnyttet kapacitet kan andre ejere booke til supplerende ophold. Dette foregår efter udløbet af de tre årlige faste bookingterminer.

Hver overnatning udløser point. Et fælles pointsystem opgør, hvor meget den enkelte ejer har benyttet sin ret til ophold de seneste tre foregående år.

I en situation, hvor flere ønsker ophold i samme periode end der er kapacitet til, vil aktionæren med færres point have fortrinsret.

Dette system fungerer på 24. år i et sammenligneligt dansk fællesskab i Norge med 157 aktionærer. Systemet opleves retfærdigt, ikke mindst fordi pointsystemet løbende justeres ved den årlige generalforsamling. Alt er transparent og bygger på objektive regler.

Hele bookingprocessen og reglerne er detaljeret beskrevet i ”aktionæroverenskomsten.

Udgangspunktet er fleksibilitet i tilgængeligheden for den enkelte ejer uden stive systemer med faste eller rullende uger og bestemte skiftedage. Du får således god mulighed for at kunne benytte dig af de billigste flyafgange.

 Antallet af ejere:

Antallet af ejere beregnes ud fra antallet af boenheder.

På Les Moulins er der 24 forskellige og individuelt indrettede værelser, alle er udstyret med bad/toilet, aircondition, og 8 med eget køkken. Flere boenheder har mere end ét rum. Der vil ofte være mulighed for opredning. Boenhederne er inddelt i tre kategorier.

Hver boenhed udløser 8 aktier. Dette er afstemt efter garanteret 6 ugers ophold til 8 aktier pr. boenhed, hvilket betyder 48 ugers ophold årligt pr. boenhed.

Med 24 boenheder vil der således maksimalt efter denne regnemodel kunne være 24 x 8 ejere = 192 ejerandele. Der udbydes i alt i første omgang 140 ejerandele og i en efterfølgende runde 30 ejerandele yderligere. Der er således en reservekapacitet på 22 ejerandele a kr. 250.000 – 300.000.

I de efterfølgende budgetter er udgangspunktet at en boenhed gennemsnitlig bebos af 2,5 person. Det betyder at såfremt alle 24 enheder er i brug, at der i alt maksimalt opholder sig 50-60 personer samtidig på Les 4 Moulins.

Det er vigtigt at kapaciteten bestående af: Boenheder, fællesfaciliteter, køkkener, pools, park/have og parkering matcher hinanden med hensyn til kapacitet– ingen kæde er svagere en det svageste led.  Dette er i høj grad tilfældet med Les 4 Moulins, hvor ikke mindst fællesfaciliteterne ude som inde er ganske omfattende og byder på mange kvadratmeter.

Til at illustrere at der virkelig er plads, indendørs som udendørs, sommer som vinter kan der opstilles en beregning med inspiration i ”burhønseberegning”. Konklusionen taler for sig selv. Der er endog særdeles megen plads til alle.

Beboelsesmæssigt areal pr. boenhed:

Det samlede beboelsesareal areal 1850 kvm fordelt på 24 boenheder = 77 kvm beboelseareal pr. boenhed. Bemærk overdækkede terrasser indgår ikke heri.

Grundareal pr. boenhed:

Samlet grundareal 20.000 kvm fordelt på 24 boenheder = 833 kvm pr. boenhed.

Bespisning.

En stor del af oplevelsen i Sydfrankrig er kvaliteten og udbuddet af  råvarer og vin, ikke mindst fra lokalområdet.

Vi har valgt at skabe den størst mulige fleksibilitet for den enkelte aktionær: Du kan vælge mellem at lave din egen mad alene i din egen rejsegruppe eller måske sammen med andre aktionærer. Eller du kan vælge at spise ude i byen. Du gør som det passer dig bedst den enkelte dag.

I Cotignac er der 12 restauranter, flere cafeer og torvedag hvor tirsdag. Afstanden fra Les 4 Moulins til hovedgaden i Cotignac er 1,0 km, det tager 15 minutter at gå strækningen, den er uden nævneværdige stigninger og på mindre trafikeret oplyst vej.

I nabobyerne er der mulighed for torvedag på andre af ugens dage. Ca. 2 km fra Les 4 Moulins findes et større velassorteret Spar Supermarked.

Der er tre større semiprofessionelle fælleskøkkener, et i hver af de tre huse: Hovedhuset, La Serre og i Mys Hus. Desuden er der to meget veludstyrede udekøkkener på terrasserne ved hver af de to pools. Endelig er 8 af de 24 boenheder udstyret med eget køkken.

Rammerne er således ideelle for de, som vil lave egen mad og nyde godt af det store udbud af råvarer og specialiteter. Der er heller ikke begrænsninger i at nyde egne drikkevarer.

Nogle foretrækker måske at arrangerer fælles indkøb og spise sammen flere familier.

På en hjemmeside er det oplagt at lave oversigter over restauranter, specialforretninger, markeder, lokale leverandører m.m. som en fælles vidensbank.

I oplægget har vi lagt stor vægt på fleksibilitet og bevidst fravalgt at drive en fælles restaurant, hvilket uundgåeligt komplicerer driften med en masse myndighedskrav, som skal opfyldes.

Men efter en periode kan bestyrelsen f.eks. overveje at arrangerer: ”Petit Dejeuner” , og servering af pizza hver onsdag frisk fra stenovnen på terrassen ved den store pool.

Organisering.

Mit Franske Slot a/s er et dansk aktieselskab. Selskabet stifter et fransk datterselskab og al driften foregår gennem dette franske selskab. Det betyder at ejerne (aktionærerne)  oplever alt som kendt ifølge dansk selskabslovgivning. Samtidig er alt i Frankrig tilrettelagt efter franske regler og systemer.

Ejerne vælger på generalforsamlingen en bestyrelse, som leder selskabet.

I forbindelse med overtagelsen af Les 4 Moulins overtages samtidig ansættelsen af Nathalie Boscher, 55 år, bosiddende i Pontevés, 15 km fra Cotignac.

Nathalie har været  ansat  siden 2006 som “gouvernante” på Les 4 Moulins. Nathalie fungerer som daglig koordinator, fører opsyn, udfører lettere vedligeholdelse, kontaktled til håndværkere og indkøb af eksterne leverandører af rengøring, vask, havearbejde, udlevering af nøgler foruden en del administrativt arbejde. m.m.

Nathalie er engelsktalende som supplement til sit franske modersmål og med hendes fortsatte ansættelse sikres kontinuitet i den eksisterende drift og fortsat kontakt til hele det netværk som gennem årene er opbygget til samarbejdspartnere og leverandører.

Tilsvarende tilrettelægger bestyrelsen en regnskab- og bogholderifunktion, samt en bookingfunktion. Mest oplagt er det, at indkøbe disse ydelser hos eksterne leverandører i Danmark tæt på bestyrelsen.

Ved ovennævnte model begrænses i opstartsfasen de faste omkostninger til løn. Bestyrelsen har stor frihed til efterfølgende at kunne justere og tilpasse til netop de løsninger som den finder rigtigst. løsninger, som viser sig mest hensigtsmæssige. Men rammerne for starten er fastlagt.

Frivilligt arbejde

Som medejer af ”mit eget sted i Sydfrankrig”, er mange interesseret i at kunne give en hånd med, at yde et stykke frivilligt arbejde. Bestyrelsen kan nedsætte diverse arbejdsgrupper som arbejder ad hoc med en bestemt opgave og som interesserede i aktionærkredsen kan tilmelde sig. Eksempler kan være: ”Kortlægning og beskrivelse af cykelruter i lokalområdet”,” Fransk for begyndere”, ” Gastronomisk vidensbank over lokalområdet”, ”Etablering af en urtehave”.

Det er således planen at skabe rum og plads til de ejere, som har mulighed for og lyst til at yde en ekstraordinær indsats, inden for prioriterede områder godkendt af bestyrelsen.

I en årlig uge i januar, er alle boenheder reserveret til to fællesuger, hvor fokus er på lettere vedligeholdelsesarbejder. I denne uge kan ejere med familie og venner bo uden beregning mod at deltage i planlagt frivilligt arbejde. Dette finder sted i form af lettere vedligeholdelsesarbejder 5 timer dagligt. Læs nærmere herom i ”Aktionæroverenskomsten”.

Ophold og deltagelse i denne uge er ikke en del af de garanterede 6 ugers ophold, men et supplerende tilbud til de ejere, som har tid og lyst hertil.