Købsproces

Købsprocessen

At købe ejendom er en lidt anden proces end i Danmark.

Der er flere væsentlige forskelle:

  • Markedet er ugennemsigtigt, der er ingen offentliggørelse af handelspriser, ingen statistik over kvadratmeterpriser m.m. som vi kender det i Danmark. Der i mod er der en masse rygter, og uopfyldte forventninger om priser.
  • Det er helt almindeligt med flere mæglere, som sælger samme bolig, og salærerne starter ved 6 %.
  • Handlen gennemføres via en Notar, med en ekspeditionstid på 2-3 måneder. Notaren er en statsgodkendt advokat. Omkostninger er i alt ca. 8% af købesummen dels til Notaren men også til en række offentlige skatter ved handel. Betalingen for en handel foregår via Notaren, 10% ved handlens indgåelse og 90% når notaren har færdiggjort sit arbejde.
  • Der handles som beset, således essentielt at alle forhold er kendte og aftalte ved handlens indgåelse

Købet af Les 4 Moulins:

I en købsaftale dateret d. 18. maj 2017 og en tillægsaftale dateret d. 18. november 2017 er det aftalt at Mit franske Slot a/s køber Les 4 Moulins til overtagelse d. 1. juni 2018.

Herfra:

  • Den samlede salgssum er € 4,9 mio. € 3,9 betales kontant d. 1. juni. Sælger yder henstand med restsummen € 1,0 som løbende betales over to år.
  • Købsaftalen underskrives mandag d. 17. maj kl. 9.00 hos Notaren i Cotignac
  • Inden købsaftalen underskrives udarbejdes en teknisk rapport, som køber og sælger gennemgår med hensyn til eventuelle fejl og mangler som udbedres.

Der afholdes en generalforsamling lørdag d. 17. marts 2018. Ved denne generalforsamling træffes afgørelse om:

  • Tiltrædelse af den endelige købsaftale hvor bestyrelsen bemyndiges til at tiltræde denne to dage senere.
  • Igangsættes en kapitaludvidelse med udstedelse af yderligere aktier, nu til kurs 120, således at en aktie pålydende kr. 5.000 nu købes for kr. 6.000. I alt kr. 300.000 for en aktionærrettighed. Der planlægges i alt udbudt 30 x 50 stk. B-aktier a kr. 6.000 i alt kr. 9.000.000. Dette finansierer restkøbesummen samt mindre tilpasninger og ombygninger.