Tegningsblanket

TEGNINGSBLANKET

De sidste 13 aktieportioner á kr. 250.000 sælges i perioden frem til d. 1. juni 2018.

Tegning finder sted i perioden frem til d. 1. juni 2018 og stopper inden da, såfremt alle 15 aktieportioner er solgt.

Aktieportionerne sælges efter princippet først til mølle.

SÆT KUN ET KRYDS

6 uger/42 nætters ophold årligt:

(Sæt kryds)

_________ Jeg tegner hermed 50 stk. B-aktier a kr. 5.000 til kurs 100. Jeg opnår rettighed til 6 uger/42 nætters ophold årligt. Jeg tegner hermed aktier for i alt kr. 250.000.

9 uger/ 63 nætter ophold årligt:

(sæt kryds)

_________ Jeg tegner hermed 75 stk. B-aktier a kr. 5.000 til kurs 100. Jeg opnår samlet rettighed til  9 uger/63 nætters ophold årligt .  Jeg tegner hermed aktier for i alt kr. 375.000

12 uger /84 nætters ophold årligt:

(sæt kryds)

_________ Jeg tegner hermed 100 stk. B-aktier a kr. 5.000 til kurs 100. Jeg opnår samlet rettighed til  12 uger/84 nætters ophold årligt .  Jeg tegner hermed aktier for i alt kr. 500.000

 

  1. Indbetalinger

Ved tegning indbetales 10% med en betalingsfrist på 5 hverdage.

De resterende 90% indbetales senest d. 15. august 2018.  Du deltager herefter med bestilling af ophold fra den første ordinære bookingtermin d. 1. september 2018

Straks slutbetaling med de 90 % er modtaget kan der bestilles såkaldte spontane ophold i resterende måneder i 2018. Du er således velkommen til at foretage en tidligere indbetaling, hvis du ønsker at udnytte denne mulighed.

  1. Aktionæraftale

Med min underskrift på tegningsblanketten tiltræder jeg samtidig aktionæraftalen dateret den 18. december 2018.

  1. Aktionæroplysninger:

Det understreges at lovgivningen kun accepterer en person noteret på aktier som er navnenoteret..

Navn:

CPR:

Vej:

Postnr.:

By:

e-mail:

Tlf.:

Tegnes aktie af et selskab oplyses tillige selskabet navn og CVR.

Selskabets navn:

CVR:

Sted:                                                         Dato:

Tegner/aktionærs underskrift:____________________________________________

Det understreges at tegningen er bindende og således ikke kan fortrydes.

Denne tegningsblanket fremsendes til:

  1. Scannet kopi/ foto på mail til bisgaard@mitfranskeslot.dk

eller

  1. Brev til Mit franske Slot a/s, Jessens mole 11, 5700 Svendborg

Der kvitteres for modtagelsen.

Du skal efterfølgende fremsende dokumentation til registrering hos myndighederne i form af kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis.