Klassificering af vandreture

Når vi forsøger os med vandreture, der følger franske guidebøgers beskrivelser, kan det være svært at føle sig sikker på om sværhedsgraden svarer til hvad vi forventer, kan og vil. Det følgende vil ofte være det, vi møder i vandreguiderne (tak til Club Danois for oversættelsen):

Tur-niveau: Inddelingen følger ”Les Guides Randoxygene”, udgivet af Conseil General des Alpes-Maritimes. Her inddeles turene efter deres sværhedsgrad (niveau/difficulté):

Let (facile): En tur uden væsentlige vanskeligheder (fysiske og tekniske), generelt med stigning/fald på mindre end 350 meter og en effektiv vandretid på 1½ – 3 timer. En tur egnet for alle vandrere, også dårligt trænede.

Middel (moyen): En tur med moderate vanskeligheder (fysiske og tekniske), generelt med stigning/fald på 350 -650 meter og en effektiv vandretid på 3 – 4 timer. En tur egnet for alle normalt trænede vandrere.

Svær (sportif): En tur med flere vanskeligheder (fysiske og tekniske), generelt med stigning/fald på over 650 meter og en effektiv vandretid på 4-6 timer. En tur reserveret for trænede vandrere.  

Den enkelte tur kan herefter beskrives på en 

5-trins skala1: let, 2: let/middel, 3: middel, 4: middel/svær, 5: svær.

Der arbejdes desuden med følgende beskrivelser:

Samlet vandretid = effektiv vandretid (ca. 2/3) + pauser (ca. 1/3).

Distance: Samlet længde fra start til slut ad den planlagte rute. Stigning (”højdemeter”): Summen af alle stigninger, små og store på hele turen. Er der væsentlig forskel på stigning og fald angives begge.