Principper for fælles ejerskab

Når 150 aktionærer skal eje og deles om et fælles feriested, skal der fra første færd være struktur for ejerskabet. Mit franske Slot a/s, leverer rammerne. Udgangspunktet er erfaringer fra de 157 danske familiers sammenlignelige feriested i Norge.

Det betyder enkelthed, let forståelig økonomi, enkel struktur og organisering, hvor der ikke er nogen tvivl om, hvem der bestemmer og hvordan den fælles ledelse vælges.

Økonomi:

 • Køb af ejendom og efterfølgende drift betales kontant
 • Faste omkostninger til drift fordeles ligeligt mellem aktionærerne
 • Variable omkostninger til ophold betales af de, som bruger stedet
 • Der hensættes løbende til vedligehold, renovering og nye tiltag
 • Ingen aktionærer har særlige rettigheder eller privilegier

Køb og omkostninger til opstart.

 • Den samlede købspris omfatter:
  • Køb af ejendom
  • Notar
  • Supplerende klargørings- og ombygningsomkostninger
  • Advokat, rådgivning, konceptudvikling,
 • Udgangspunktet for at blive medejer er, at man køber en af de udbudte 150 nummererede B-aktier og efterfølgende deltager i en kapitalforhøjelse, hvor der tegnes supplerende B-aktier til kr. 245.000
 • Antallet af aktier er 150 stk.

Ophold:

 • Ophold kan kun bestilles af aktionærer
 • Aktionærer kan dele sin ret til ophold med familier, venner og bekendte
 • Alle oprindelige B-aktier, som tegner supplerende B-aktier i det generalforsamlingsvedtagne antal ved kapitalforhøjelsen, garanteres 6 ugers ophold årligt pr. oprindelig B-aktie, og har efterfølgende ubegrænsede muligheder for ophold forudsat ledig plads
 • Der er proportionalitet mellem antallet af oprindelige B-aktier, rettigheder og forpligtelser, forudsat deltagelse i kapitalforhøjelsen.
 • Et pointsystem fordeler ophold, hvis der i en periode ikke er plads til alle

Organisering:

 • Fællesskabet tilrettelægges som et dansk aktieselskab
 • Det danske selskab etablerer et fransk datterselskab. Alle specielle ”franske forhold” relaterer sig til datterselskabet – og således ikke til den enkelte danske aktionær
 • Som aktionær ejer du en eller flere aktier i et dansk selskab underlagt dansk lovgivning
 • Du skal betale dansk skat af eventuel udbytte og kursgevinst ved salg af aktien
 • Aktiekøbet kan evt. finansieres via midler på en pensionsopsparing
 • Det danske aktieselskab vælger en bestyrelse og en direktør, som tillige udgør ledelsen i det franske datterselskab.

Den fremtidige drift:

 • Lokal vært/pedel boende i nærområdet ansættes af bestyrelsen, til opsyn, mindre vedligehold, tilsyn med rengøring og diverse leverandører, kontakt til håndværkere, udlevering af nøgler til ankommende gæster m.m.
 • Rengøring og vask indkøbes af lokale serviceudbydere
 • Have og swimmingpool vedligeholdes af lokale serviceudbydere
 • Bookingfunktionen indkøbes hos freelancer evt. hos en aktionær i Danmark
 • Regnskab og ejendomsadministration indkøbes hos dansk/fransk leverandør