Konceptet

Konceptet i den korte udgave – deleøkonomi

Les 4 Moulins er et hus med mange brugere, men samtidig en enkel og overskuelig økonomi. Vi deles om de faste omkostninger. Du betaler supplerende et beskedent beløb for dit ophold, som andel af de omkostninger dette medfører.

Spillereglerne omkring det fælles ejerskab: Booking, ophold, vedligeholdelse m.m. er fra første færd fastlagt i en aktionæroverenskomst

Det er denne aftale, som udgør fundamentet for købet og driften af Les 4 Moulins. Aftalen er inspireret af en lignende aftale for 157 danske aktionærer som på 24. år ejer og driver Kvitåvatn Fjellstue a/s i Norge med 230 senge.

Alle ejere skal underskrive aktionæroverenskomsten. Ændringerne i aftalen kan kun foretages med 2/3 dels flertal på generalforsamlingen.

Booking af ophold

Året er inddelt i to sæsoner. Hver aktie udløser ret til mindst 42 nætter i løbet af et år. Retten kan også udnyttes af aktionærens børn og børnebørn, samt eventuelle forældre.

I forløbet er der fremkommet forslag fra aktionærer om, at denne brugsret til forældre, børn og børnebørn kan ændres for de aktionærer, som måtte ønske det, til to navngivne par. På den måde kan tre par deles om en aktie. Aktien lyder stadig på et navn og har en stemme. Dette vil i løbet af sommeren 2017 blive indskrevet i aktionæroverenskomsten efter en ekstraordinær generalforsamling.

Du bestemmer selv perioden og længden af det enkelte ophold.

Ønsker om ophold bookes elektronisk i forhold til faste terminer.

De 42 nætter – eller 6 uger årligt – er kapaciteten, som den enkelte ejer ud fra en gennemsnitlig fordeling i alt kan disponere over en boenhed. I den udstrækning ejere ikke benytter sig af alle 42 nætter – vil andre ejere tilsvarende kunne bo mere end 42 nætter. Medbringer du familie og venner, er der mulighed for at disponere over flere boenheder.

Eventuel uudnyttet kapacitet kan andre ejere booke til supplerende ophold. Dette foregår efter udløbet af de to årlige faste bookingterminer.

Hver overnatning udløser point. Et fælles pointsystem opgør, hvor meget den enkelte ejer har benyttet sin ret til ophold de seneste tre foregående år.

I en situation, hvor flere ønsker ophold i samme periode end der er kapacitet til, eller flere ønsker at bo i den samme boenhed, vil aktionæren med færres point have fortrinsret.

Dette system fungerer på 24. år i et sammenligneligt dansk fællesskab i Norge med 157 aktionærer. Systemet opleves retfærdigt, ikke mindst fordi det løbende raffineres og tilpasses på den årlige generalforsamling.  www.kvitaavatn.no

Hele bookingprocessen og reglerne er detaljeret beskrevet i ”aktionæroverenskomsten. Udgangspunktet er fleksibilitet i tilgængeligheden for den enkelte ejer uden stive systemer med faste eller rullende uger og bestemte skiftedage. Du får således god mulighed for at kunne benytte dig af de billigste flyafgange.

Antallet af ejere:

Antallet af ejere beregnes ud fra antallet af boenheder.

En boenhed er et værelse med eget toilet og bad, udgang til terrasse. Alle 23 boenheder på Les Moulins er forskellige og individuelt indrettet, men alle er udstyret med aircondition, og flere har eget køkken. Flere boenheder har mere end ét rum. Der vil ofte være mulighed for opredning.

Hver boenhed udløser 8 aktier. Dette er afstemt efter garanteret 6 ugers ophold til 8 aktier pr. boenhed, hvilket betyder 48 ugers ophold årligt pr. boenhed.

Med 23 boenheder vil der således maksimalt efter denne regnemodel kunne være 23 x 8 ejere = 184 ejerandele. Der udbydes i alt 150 ejerandele og i en efterfølgende runde 20 ejerandele yderligere.

Hver ejer har således reelt mere end 6 ugers adgang, maksimalt kapacitet opgjort i antal ugeophold:

23 ejerandele x 52 uger er lig med 1196 ugeophold

Reserveret til frivillige arbejdsuger: 23 enheder x 2 uger er lig med 46 uger

Kapacitet til fordeling ved 170 ejerandel 1150 ugeophold

Kapacitet til hver af de 170 ejerandele: 1150 ugeophold : 170 er lig med 6,8 uge = 50 dage

Garanteret ophold til hver af 170 ejerandele minimum 6 uger eller 42 dage.

I de efterfølgende budgetter er udgangspunktet at en boenhed gennemsnitlig bebos af 2,5 person. Det betyder at såfremt alle 23 enheder er i brug, at der i alt maksimalt opholder sig 50-60 personer samtidig på Les 4 Moulins.

Det er vigtigt at kapaciteten bestående af: Boenheder, fællesfaciliteter, køkkener, pools, park/have og parkering matcher hinanden med hensyn til kapacitet– ingen kæde er svagere en det svageste led.  Dette er i høj grad tilfældet med Les 4 Moulins, hvor ikke mindst fællesfaciliteterne ude som inde er ganske omfattende og byder på mange kvadratmeter.

Til at illustrere at der virkelig er plads, indendørs som udendørs, sommer som vinter kan der opstilles en beregning med inspiration i ”burhønseberegning”. Konklusionen taler for sig selv. Der er endog særdeles megen plads til alle.

Beboelsesmæssigt areal pr. boenhed:

Det samlede beboelsesareal areal 1850 kvm fordelt på 23 boenheder = 80 kvm beboelseareal pr. boenhed.

Grundareal pr. boenhed:

Samlet grundareal 20.000 kvm fordelt på 23 boenheder = 870 kvm pr. boenhed.

Bespisning.

En stor del af oplevelsen i Sydfrankrig er kvaliteten og udbuddet af  råvarer og vin, ikke mindst fra lokalområdet.

Vi har valgt at skabe den størst mulige fleksibilitet for den enkelte aktionær: Du kan vælge mellem at lave din egen mad alene i din egen rejsegruppe eller måske sammen med andre aktionærer. Eller du kan vælge at spise ude i byen. Du gør som det passer dig bedst den enkelte dag.

I Cotignac er der 7-8 restauranter, flere cafeer og torvedag hvor tirsdag. Afstanden fra Les 4 Moulins til hovedgaden i Cotignac er 1,2 km, det tager 15 minutter at gå strækningen.

I nabobyerne er der mulighed for torvedag på andre af ugens dage. Ca. 2 km fra Les 4 Moulins findes et større velassorteret Spar Supermarked.

Der er tre større fælleskøkkener, et i hver af de tre huse: Hovedhuset, La Serre og i Mys Hus. Desuden er der to meget veludstyrede udekøkkener på terrasserne ved hver af de to pools. Endelig er flere af de 23 boenheder udstyret med eget køkken.

Rammerne er således ideelle for de, som vil lave egen mad og nyde godt af det store udbud af råvarer og specialiteter. Der er heller ikke begrænsninger i at nyde egne drikkevarer.

Nogle foretrækker måske at arrangerer fælles indkøb og spise sammen flere familier.

På en hjemmeside er det oplagt at lave oversigter over restauranter, specialforretninger, markeder, lokale leverandører m.m. som en fælles vidensbank.

I oplægget har vi lagt stor vægt på fleksibilitet og bevidst fravalgt at drive en fælles restaurant, hvilket uundgåeligt komplicerer driften med en masse myndighedskrav, som skal opfyldes.

Men efter en periode kan bestyrelsen f.eks. overveje at arrangerer: ”Petit Dejeuner” , og servering af pizza hver onsdag frisk fra stenovnen på terrassen ved den store pool.

Organisering.

Mit Franske Slot a/s er et dansk aktieselskab. Selskabet stifter et fransk datterselskab og al driften foregår gennem dette franske selskab. Det betyder at ejerne (aktionærerne)  oplever alt som kendt ifølge dansk selskabslovgivning. Samtidig er alt i Frankrig tilrettelagt efter franske regler og systemer.

Ejerne vælger på generalforsamlingen en bestyrelse, som leder selskabet.

I forbindelse med overtagelsen af Les 4 Moulins overtages samtidig ansættelsen af Nathalie Boscher, 55 år, bosiddende i Pontevés, 15 km fra Cotignac.

Nathalie har været  ansat  siden 2006 som “gouvernante” på Les 4 Moulins. Nathalie fungerer som daglig koordinator, fører opsyn, udfører lettere vedligeholdelse, kontaktled til håndværkere og indkøb af eksterne leverandører af rengøring, vask, havearbejde, udlevering af nøgler foruden en del administrativt arbejde. m.m.

Nathalie er engelsktalende som supplement til sit franske modersmål og med hendes fortsatte ansættelse sikres kontinuitet i den eksisterende drift og fortsat kontakt til hele det netværk som gennem årene er opbygget til samarbejdspartnere og leverandører.

Tilsvarende tilrettelægger bestyrelsen en regnskab- og bogholderifunktion, samt en bookingfunktion. Mest oplagt er det, at indkøbe disse ydelser hos eksterne leverandører i Danmark tæt på bestyrelsen.

Ved ovennævnte model begrænses i opstartsfasen de faste omkostninger til løn. Bestyrelsen har stor frihed til efterfølgende at kunne justere og tilpasse til netop de løsninger som den finder rigtigst. løsninger, som viser sig mest hensigtsmæssige. Men rammerne for starten er fastlagt.

Frivilligt arbejde

Som medejer af ”mit eget sted i Sydfrankrig”, er mange interesseret i at kunne give en hånd med, at yde et stykke frivilligt arbejde. Bestyrelsen kan nedsætte diverse arbejdsgrupper som arbejder ad hoc med en bestemt opgave og som interesserede i aktionærkredsen kan tilmelde sig. Eksempler kan være: ”Kortlægning og beskrivelse af cykelruter i lokalområdet”,” Fransk for begyndere”, ” Gastronomisk vidensbank over lokalområdet”, ”Etablering af en urtehave”.

Det er således planen at skabe rum og plads til de ejere, som har mulighed for og lyst til at yde en ekstraordinær indsats, inden for prioriterede områder godkendt af bestyrelsen.

I to uger om året, typisk en uge forår og en uge efterår, er alle boenheder reserveret til to fællesuger, hvor fokus er på lettere vedligeholdelsesarbejder. I disse to uger kan ejere med familie og venner bo uden beregning mod at deltage i planlagt frivilligt arbejde. Dette finder sted i form af lettere vedligeholdelsesarbejder 5 timer dagligt. Læs nærmere herom i ”Aktionæroverenskomsten”.

Ophold og deltagelse i disse to uger er ikke en del af de garanterede 6 ugers ophold, men et supplerende tilbud til de ejere, som har tid og lyst hertil.