Køb med pensionsmidler

Anvendelse af pensionsmidler til køb af aktier.

Det er muligt at investere pensionsmidler i såkaldte ikke noterede aktier. Reglerne herfor er beskrevet i de 2 flg. links:

Pension – unoterede aktier Infoark fra Danske Bank

http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2012/2012_Investering_af_pensionsmidler_i_unoterede_aktier__210512.pdf

Vi anbefaler, at du selv tager kontakt med dine rådgivere i bank, pensionskasse eller lign. for nærmere rådgivning og sammen må I vurdere om reglerne er aktuelle for dig. Vi rådgiver ikke i forbindelse med køb af aktier for pensionsmidler.