Tegningsblanket

TEGNINGSBLANKET FOR AKTIER

i

Mit franske Slot A/S

 

Udbud

Der udbydes i alt 150 nummererede B-aktier med fortegningsret ved en efterfølgende kapitaludvidelse i Mit franske Slot A/S, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg.

Tegningsperiode

Tegningsperioden løber fra den 1. april 2017 til 19. marts 2018 begge dage inkl.

Investeringsbeløb

Hermed købes aktie(r) á kr. 5.000,00 pr. aktie.

Hver ejer af 1 stk. B-aktie opnår efterfølgende fortegningsret til at deltage i en kapitaludvidelse, hvor hver B-aktie tegner 49 stk. supplerende aktier á kr. 5.000 – inklusiv den oprindelige B-aktie i alt kr. 250.000.  Denne fortegningsret løber i perioden frem til d. 1. februar 2018  i forhold til nummeret på den enkelte aktie. Det understreges, at vedtægterne begrænser kapitaludvidelse til kr. 35 mio. svarende til ejere af 140 stk. B-aktionærer.

Købet sker på vilkår, som er angivet i vedtægter og aktionæroverenskomst for Mit franske Slot a/s dateret den 18. december 2017. Med min underskrift på dette dokument, tiltræder jeg disse dokumenter. Såfremt de samlede tegningsordrer overstiger det fastsatte maksimum på 150 stk. vil der blive udstedt aktier efter, hvornår tegningsblanket ses indgået.

Den efterfølgende betalingsfrist er 10 hverdage.

Undertegnede køber           stk. aktier i Mit franske Slot A/S til kurs 100 (kr. 5.000,00 pr. aktie)

 

Aktionæroplysninger (skriv med blokbogstaver)

Evt. firmanavn _____________________________

Navn ____________________________________

Adresse__________________________________ Telefon _________________________

Postnr./By ________________________________ E-mail __________________________

 

Betaling

Betaling finder sted ved tegning.

Du skal overføre kr. 5.000 pr. aktie til Reg. nr. 4580 konto nr. 0012136277

Når beløbet er er registreret på ovennævnte konto fremsendes betalingsbekræftelse samt nummer på den eller de tegnede aktier.

Dato _______________ Underkrift______________________________

 

Tegningsblanketten sendes eller mailes til:

Mit Franske Slot A/S, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg, e-mail: bisgaard@mitfranskeslot.dk