Tegningsblanket

TEGNINGSBLANKET FOR AKTIER Mit franske Slot A/S

 Udbud

Der udbydes i alt op til 150 aktier.

Mit franske Slot A/S, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg.

Tegningsperiode

Tegningsperioden løber fra den 1. april 2017 til 22. marts 2018 begge dage inkl.

Download

Download blanket som udfyldes og sendes til:
Mit Franske Slot A/S, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg, e-mail: bisgaard@mitfranskeslot.dk
Klik her for at downloade

Betaling

Betaling finder sted ved tegning.
Du skal overføre kr. 5.000 pr. aktie til reg. nr. 4580 konto nr. 0012136277
Når beløbet er registreret på ovennævnte konto fremsendes betalingsbekræftelse samt nummer på den, eller de tegnede aktier.

Dato:                                                                                                                        

Underskrift:                                                                                                           

 

Tegningsblanketten sendes eller mailes til:

Mit Franske Slot A/S, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg, e-mail: bisgaard@mitfranskeslot.dk